สนุก เพลิดเพลิน เริงร่า คือคำว่า Enjoy

Enjoy (เอนจอย’) เป็นคำกริยา ที่แสดงถึง ความรู้สึก ชอบมีความสุข หรือ เพลิดเพลิน ที่ได้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คำว่า Enjoy นั้นมาจาก  en = in joy = feeling happiness ซึ่งพอเราเอาคำสองคำนี้มารวมกัน Enjoy = In feeling happiness (รู้สึกว่ากำลังมีความสุข)    ยกตัวอย่างประโยค ที่ใช้ Enjoy    I enjoy eating spicy food ( ไอ-เอนจอย’-อีท’ทิง-สไพ’ซี-ฟู๊ด ) ฉันชอบกินอาหารรสจัด   I enjoy watching scary movie. ( อ่านเพิ่มเติม