ไปสาย ไปช้า จะพูดไงดีละเนี่ย

แย่ละ สายแล้ว  จะบอกเพื่อนว่าไปสายเพราะอะไร ใช้ประโยคอะไรได้บ้างนะ    Sorry for keeping you waiting. ( ซอรี่-ฟอร์-คี’พิง-ยู-เวท’ทิง ) ฉันขอโทษนะแกที่ต้องให้รอนะ   I overslept.( ไอ-โอเวอะสเล็บ  ) ฉันนอนเพลินไปหน่อยอะ   My alarm didn’t go off. ( มาย-อะลาร์ม-ดิค’เดินทฺ-โก-ออฟ) ฉันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกวะแก   I had to wait for ages for a bus/taxi/train.( ไอ-แฮด-ทู-เวท-ฟอร์-เอจ-ฟอร์-อะ-บัส/แทคซี่/เทรน) ฉันรอรถเมล์/แทคซี่/รถไฟ นานมากเลยอะ   The bus/train was อ่านเพิ่มเติม