คำว่า ” เกือบจะ ” นอกจาก Almost ใช้คำไหนได้อีก

Almost  (แอล’ โมสทฺ ) adv.  แปลว่า เกือบ,จวนจะ,จวนเจียน,จวน,แทบจะ,เกือบถึง  แต่ถ้าเราไม่อยากใช้คำว่า Almost ในประโยคละ มันจะมีคำไหนใช้แทนได้บ้างนะ   คำที่สามารถใช้แทนคำว่า Almost ได้มีดังนี้  Practically     (แพรค’ทิเคิลลี) adv. ตัวอย่างการใช้ : I talk to him practically every day.                            (ไอ-ทอล์ค-ทู-ฮิม-แพรค’ทิเคิลลี-เอฟว’รี-เดย์ )         อ่านเพิ่มเติม