ขอความช่วยเหลือ เวลาอยู่ต่างประเทศ พูดอย่างไรดี [ Part 1 ]

อินเตอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยุคสมัยนี้ ยิ่งเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศนั้น ถ้าเรามี อินเตอร์เน็ต ก็จะช่วยให้เราเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น    เวลาที่เราอยู่ต่างประเทศ ถ้าเราหาฟรีอินเตอร์เน็ตใช้ได้ ก็จะช่วยประหยัดเงินค่าบริการโรมมิ่ง หรือค่าโทรศัพท์ของประเทศนั้นๆได้ แต่บางประเทศนั้นฟรีอินเตอร์เน็ตก็ไม่ได้หาง่ายหรือมีทั่วไป ทางออกอีกทางหนึ่งคือ ซื้อซิมโทรศัพท์ของประเทศนั้นๆเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตแทน   ทีนี้ถ้าเราจะขอความช่วยเหลือคนในประเทศที่เราไปท่องเที่ยวจะพูดว่าอย่างไรดีนะ   ถามหา ฟรี อินเตอร์เน็ต :    Excuse me, where can I find free WiFi? (เอคคิวซ-มี-แวร์-แคน-ไอ-ไฟน์-ฟรี-ไวไฟ)                           อ่านเพิ่มเติม