อยากบอกว่า เห็นด้วย, เข้าใจ, ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง [ Part 2 ]

Part ที่ 2 นี้ ถ้าเราต้องการบอกว่าเราเห็นด้วย,เข้าใจ กับความคิดเห็นของคนอื่นละก็ เราสามารถใช้คำ หรือ ประโยคด้านล่างเหล่านี้ได้   แบบไม่เป็นทางการ ใช้ได้ทั้งแบบทางการ และ ไม่เป็นทางการ แบบทางการ I see ( ไอ-ซี) I see ( ไอ-ซี) I see what you mean (ไอ-ซี-วอท-ยู-มีน ) Oh ( โอ้ ) Oh I see / Oh right ( โอ้-ไอ-ซี/โอ้-ไรทฺ ) Oh, I อ่านเพิ่มเติม