คำว่า ขี้เกียจ ในภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแค่ Lazy นะจ๊ะ

  Lazy (adj.- เล’ซิ) แปลว่า ไม่อยากทำงาน หรือ ไม่อยากใช้ พลังงานใดๆทั้งสิ้น  ยกตัวอย่างเช่น “I’m in a lazy mood”   (ไอ – แอม – อิน – อะ – เล’ซิ – มูด )                 วันนี้ฉันรู้สึกขี้เกียจจัง   Slothful (adj.- สลอธ’ฟูล) แปลว่า ประพฤติตัว เหมือน ตัว สลอธ ( สลอธ อ่านเพิ่มเติม