8 ประโยค บอก ” ไปนอนก่อนนะ ” ในภาษาอังกฤษ

ดึกแล้ว คุยกับเพื่อน/แฟน จนเพลิน จะบอกเขาว่า ไปนอนก่อนนะ จะบอกอย่างไรดีล่ะ วันนี้ เราก็มี 8 ประโยค บอกเล่า ว่า ” ไปนอนก่อนนะ”  มาฝากกันคะ  1. I’m off to bed ( ไอม – ออฟ – ทู – เบด )    ฉันไปนอนก่อนนะ 2. I’m going to bed ( ไอม – โก’อิง – ทู – เบด )  อ่านเพิ่มเติม