IN, AT, ON ใช้ยังไงกันนะ

IN ON AT เป็นคำ บุรพบท    IN ( อิน ) =ใน , ON ( ออน ) =บน , AT ( แอท ) =ที่ ใช้สำหรับอธิบายเวลา หรือ สถานที่ + ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง   หลักการใช้ IN เราจะใช้กับเรื่องทั่วๆไป ( IN + เวลา , IN + สถานที่ ) เวลา : ปี, ฤดู, อ่านเพิ่มเติม

ตกหลุมรัก จะพูดยังไงดีละ

 ตกหลุมรัก ขึ้นไม่ไหว  เธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉัน อย่ามาทำ หน้าอย่างนั้น  นึกว่าฉันกลัวหรือไง     ถ้าอยากจะบอกว่า เราตกหลุมรักใครสักคน เป็นภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า ” To fall in love ” คำว่า ” Fall “ แปลว่า ” ตก “เป็นคำกริยาที่จะเปลี่ยนรูปไปตาม  Tense (การกระทําหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร )   ทีนี้เรามาดูกันคะว่า ถ้าเราต้องการบอกว่า เรา ตกหลุมรัก ในแต่ละช่วงเวลานั้น จะใช้กันอย่างไร Present Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน) :  I often fall in love. (ฉันมักจะตกหลุมรักบ่อยๆ) Past Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต) อ่านเพิ่มเติม