081-667-2292

CALL US

ตกหลุมรัก จะพูดยังไงดีละ

ตกหลุมรัก จะพูดยังไงดีละ

Image result for symbol musicImage result for symbol music ตกหลุมรัก ขึ้นไม่ไหว  เธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉัน
อย่ามาทำ หน้าอย่างนั้น  นึกว่าฉันกลัวหรือไง  Image result for symbol musicImage result for symbol music

 

ถ้าอยากจะบอกว่า เราตกหลุมรักใครสักคน เป็นภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า ” To fall in love ”

คำว่า ” Fall “ แปลว่า ” ตก “เป็นคำกริยาที่จะเปลี่ยนรูปไปตาม  Tense (การกระทําหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร )

 

ทีนี้เรามาดูกันคะว่า ถ้าเราต้องการบอกว่า เรา ตกหลุมรัก ในแต่ละช่วงเวลานั้น จะใช้กันอย่างไร

 • Present Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน) :  I often fall in love. (ฉันมักจะตกหลุมรักบ่อยๆ)
 • Past Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต) : I often fell in love when I was young. (เมื่อสมัยฉันวัยรุ่นฉันมักจะตกหลุมรักบ่อยๆ)
 • Now or some time ago (เกิดขึ้นในตอนนี้หรือในระยะเวลาไม่นาน) : I have fallen in love. (ฉันตกหลุมรัก)
 • Started in the past and is continuing (เกิดขึ้นในอดีตและยังต่อเนื่องมาจกถึงปัจจุบัน) : I am falling in love. (ฉันตกหลุมรัก)

ถ้าเราต้องการจะบอกว่า ฉันหมดรักคุณละ เราจะใช้คำว่า  ” To fall out of love ” คำนี้จะต้องตามหลังด้วย with เสมอเมื่อมีตกหลุมรัก ก็ย่อมมี เลิกรัก แล้วคำว่า เลิกรัก  เนี่ยคืออะไรละ

 

วิธีการใช้ในแต่ละช่วงเวลา ตามนี้เลย

 • Present Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน) :  I fall out of love with him.
 • Past Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต) : I fell out of love with him.
 • Now or some time ago (เกิดขึ้นในตอนนี้หรือในระยะเวลาไม่นาน) : I have fallen out of love with him.
 • Started in the past and is continuing (เกิดขึ้นในอดีตและยังต่อเนื่องมาจกถึงปัจจุบัน) : I am falling out of love with him.

 

Related Posts

 • ฝนตก ในภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้าง

  คำว่า ฝน ในภาษาอังกฤษนั้น คือ Rain (เรน) แล้วฝนตกเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง 1. It’s drizzling (อิทซฺ-ดริสสลิง) ตัวอย่างประโยคA : How is it outside ? is it rain ? (เฮา-อิซ-อิท-เอาทฺ’ไซดฺ-อิซ-อิท-เรน)ข้างนอกเป็นยังไงมั้ง ฝนตกไหมB : It’s drizzling(อิทซฺ-ดริสสลิง)ฝนตกปรอยๆ นะ 2. It’s raining (อิทซฺ-เรนนิ่ง)ตัวอย่างประโยคA : Is it still raining out?   (อิซ-อิท-สทิล-เรนนิ่ง-เอาทฺ)ข้างนอกฝนยังตกอยู่ปะ?B : It’s raining (อิทซฺ-เรนนิ่ง)ฝนมันกำลังตกอยู่นะ 3. It’s pouring (อิทซฺ-พอริง)ตัวอย่างประโยคA : What’s the weather like?  (วอทซฺ-เธอะ-เวธ’เธอะ-ไลคฺ)สภาพอากาศเป็นไงบ้าง?B : It’s pouring (อิทซฺ-พอริง)ฝนมันตกหนักมาก  อ่านเพิ่มเติม

 • 5 วิธีบอก รอก่อน ในภาษาอังกฤษ

  เคยไหม อยากบอกเพื่อน/แฟน ต่างชาติ ว่า รอก่อนนะ แต่ไม่รู้จะบอกยังไงดี นอกจากคำว่า Wait ( เวท ) ที่แปลว่า ” รอ “ แล้ว ยังมีวิธี ที่ยังสามารถสื่อความหมายเดียวกันได้นะ ยกตัวอย่างเช่น 5 วิธีนี้เลย 1. Hold on a minute ( โฮลดฺ – ออน – อา – มิน’นิน )    รอเดี๋ยวนะ / ถือสายรอสักครู่นะ 2. Hang on a minute ( แฮง – ออน – อา – มิน’นิน )    ช้าก่อน อ่านเพิ่มเติม

 • 8 ประโยค บอก ” ไปนอนก่อนนะ ” ในภาษาอังกฤษ

  ดึกแล้ว คุยกับเพื่อน/แฟน จนเพลิน จะบอกเขาว่า ไปนอนก่อนนะ จะบอกอย่างไรดีล่ะ วันนี้ เราก็มี 8 ประโยค บอกเล่า ว่า ” ไปนอนก่อนนะ”  มาฝากกันคะ  1. I’m off to bed ( ไอม – ออฟ – ทู – เบด )    ฉันไปนอนก่อนนะ 2. I’m going to bed ( ไอม – โก’อิง – ทู – เบด )   ฉันไปนอนก่อนนะ 3. It’s bedtime ( อิทชฺ – เบดไทมฺ )   ถึงเวลานอนของฉันแล้ว อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *