คำว่า ฝน ในภาษาอังกฤษนั้น คือ Rain (เรน) แล้วฝนตกเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง
1. It’s drizzling (อิทซฺ-ดริสสลิง) 
ตัวอย่างประโยค
A : How is it outside ? is it rain ? (เฮา-อิซ-อิท-เอาทฺ’ไซดฺ-อิซ-อิท-เรน)
ข้างนอกเป็นยังไงมั้ง ฝนตกไหม
B : It’s drizzling(อิทซฺ-ดริสสลิง)
ฝนตกปรอยๆ นะ
2. It’s raining (อิทซฺ-เรนนิ่ง)
ตัวอย่างประโยค
A : Is it still raining out?   (อิซ-อิท-สทิล-เรนนิ่ง-เอาทฺ)
ข้างนอกฝนยังตกอยู่ปะ?
B : It’s raining (อิทซฺ-เรนนิ่ง)
ฝนมันกำลังตกอยู่นะ
3. It’s pouring (อิทซฺ-พอริง)
ตัวอย่างประโยค
A : What’s the weather like?  (วอทซฺ-เธอะ-เวธ’เธอะ-ไลคฺ)
สภาพอากาศเป็นไงบ้าง?
B : It’s pouring (อิทซฺ-พอริง)
ฝนมันตกหนักมาก 
4. It’s lashing (อิทซฺ-แลชชิง)
ตัวอย่างประโยค
A : What’s the weather like?  (วอทซฺ-เธอะ-เวธ’เธอะ-ไลคฺ)
สภาพอากาศเป็นไงบ้าง?
B : It’s lashing (อิทซฺ-แลชชิง)
ฝนมันตกหนักมากๆ / ฝนตกเป็นบ้าเป็นหลัง 
5. It’s bucketing down (อิทซฺ-บัค’คิททิง-ดาวนฺ)
ตัวอย่างประโยค
A : What’s the weather like?  (วอทซฺ-เธอะ-เวธ’เธอะ-ไลคฺ)
สภาพอากาศเป็นไงบ้าง?
B : It’s bucketing down (อิทซฺ-บัค’คิททิง-ดาวนฺ)
ฝนตกเป็นบ้าเป็นหลัง / ฝนตกไม่ลืมหูลืมตาเลย
6. It’s raining cat and dog (อิทซฺ-เรนนิ่ง-แคท-แอนดฺ-ดอก)
ตัวอย่างประโยค
A : What’s the weather like?  (วอทซฺ-เธอะ-เวธ’เธอะ-ไลคฺ)
สภาพอากาศเป็นไงบ้าง?
B : It’s raining cat and dog (อิทซฺ-เรนนิ่ง-แคท-แอนดฺ-ดอก)
ฝนตกเป็นบ้าเป็นหลัง / ฝนตกไม่ลืมหูลืมตาเลย
 

Leave a Comment