เวลาที่เราอยากจะแสดงความเห็นด้วย หรือ อยากจะบอกว่า เราเข้าใจนะ โดยส่วนใหญ่แล้ว หลายๆคนก็จะใช้คำว่า OK , Understand , Agree 

แต่จริงๆแล้วยังมีคำหรือประโยคอื่นๆที่มีความหมายว่า เห็นด้วย, เข้าใจ เหมือนกันนะ

 

ในบทความนี้ เราจะรวบรวมคำ หรือ ประโยค ที่หมายความตรงตัวว่า  เห็นด้วย, เข้าใจ โดยแยกเป็นใช้แบบทางการ และไม่เป็นทางการ

 

แบบไม่เป็นทางการ ใช้ได้ทั้งแบบทางการ และ

ไม่เป็นทางการ

แบบทางการ
Okey-dokey  ( โอเค-โดกี้ ) OK ( โอเค ) Yes, OK  ( เยส-โอเค )
Yup / Yah  ( ยุบ/ยา ) Yeah ( เย ) Yes ( เยส )
Sure thing ( ชัวร์-ธิง ) Sure ( ชัวร์ ) Sure, that makes sense  ( ชัวร์-แธท-เมคฺ-เซนซฺ )
Alright then  ( ออลไรทฺ’-เธน ) Alright / Right ( ออลไรทฺ / ไรทฺ ) Understood, thanks (อัน’เดอะสทูด-แธงคซฺ )
Roger / Roger that  ( รอจ’เจอะ / รอจ’เจอะ-แธท ) Understood ( อัน’เดอะสทูด ) I’ve got you ( ไอ-กอท-ยู )
No probs  ( โน-โพรบ ) No problem ( โน-พรอบ’เลิม ) I’m with you ( แอม-วิธ-ยู )
Gotcha ( กอท’ชา ) Got it  ( กอท’อิท ) Absolutely (แอบ’ โซลูทลี่ )
I get it now ( ไอ-เกท-อิท-เนา ) Of course ( ออฟ-คอร์ส )  Noted and understood ( โน’ทิด-แอนด์-อัน’เดอะสทูด )
I bet ( ไอ-เบท )  Noted ( โน’ทิด )  I’ll bet ( ไอ-เบท )
Cool beans ( คูล-บีน ) You bet  ( ยู-เบท )  Wonderful (วัน’เดอะฟูล)
Righto ( ไรทฺ’โตะ ) Cool ( คูล )  

 

อยากบอกว่า เห็นด้วย, เข้าใจ, ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง [ Part 2 ]

Leave a Comment