แย่ละ สายแล้ว  จะบอกเพื่อนว่าไปสายเพราะอะไร ใช้ประโยคอะไรได้บ้างนะ 

 

 • Sorry for keeping you waiting. ( ซอรี่-ฟอร์-คี’พิง-ยู-เวท’ทิง )
  ฉันขอโทษนะแกที่ต้องให้รอนะ

 

 • I overslept.( ไอ-โอเวอะสเล็บ  )
  ฉันนอนเพลินไปหน่อยอะ

 

 • My alarm didn’t go off. ( มาย-อะลาร์ม-ดิค’เดินทฺ-โก-ออฟ)
  ฉันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกวะแก

 

 • I had to wait for ages for a bus/taxi/train.( ไอ-แฮด-ทู-เวท-ฟอร์-เอจ-ฟอร์-อะ-บัส/แทคซี่/เทรน)
  ฉันรอรถเมล์/แทคซี่/รถไฟ นานมากเลยอะ

 

 • The bus/train was late.( เดอะ-บัส/เทรน-วอช-เลท )
  รถเมล์/รถไฟมันมาช้าอะ

 

 • The traffic was terrible.( เดอะ-แทรฟ’ฟิค-วอช-เทอ’ระเบิล )
  การจราจลมันแย่มากเลยแก

 

 • I couldn’t find a parking spot.( ไอ-คูด’เดินทฺ-ไฟดฺ-อะ-พาร์ค’คิง-สพอท )
  ที่จอดรถหายากมากเลยอะ

 

 • I got lost coming here.( ไอ-กอท-ลอสทฺ-คัม’มิง-เฮียร์ )
  ฉันหลงทางอะ

 

 • I was tied up in a meeting.( ไอ-วอช-ไท-อัพ-อิน-อะ-มีท’ทิง )
  ฉันออกจากที่ประชุมไม่ได้อะ

 

 • I lost track of time.( ไอ-ลอสทฺ -แทรคฺ-ออฟ-ไทมฺ )
  ฉันลืมเวลา

 

 • I’m sorry I’m late , Thank you for your flexibility. (ไอม- ซอ’รี -ไอม-เลท-แธงค’ยู-ฟอ- ยัวร์-เฟลค’ซะบิลิตี้ )
  ฉันขอโทษที่ฉันมาสาย,ขอบคุณนะที่ยืดหยุ่นให้

Leave a Comment