ดึกแล้ว คุยกับเพื่อน/แฟน จนเพลิน จะบอกเขาว่า ไปนอนก่อนนะ จะบอกอย่างไรดีล่ะ
วันนี้ เราก็มี 8 ประโยค บอกเล่า ว่า ” ไปนอนก่อนนะ”  มาฝากกันคะ 
1. I’m off to bed ( ไอม – ออฟ – ทู – เบด )
    ฉันไปนอนก่อนนะ
2. I’m going to bed ( ไอม – โก’อิง – ทู – เบด )
   ฉันไปนอนก่อนนะ
3. It’s bedtime ( อิทชฺ – เบดไทมฺ )
   ถึงเวลานอนของฉันแล้ว
4. It’s past my bedtime ( อิทชฺ – พาสทฺ – มาย – เบดไทมฺ )
   มันเลยเวลานอนของฉันแล้วล่ะ
5. I’m going to crash ( ไอม – โก’อิง – ทู – แครช )
   ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่า ฉันกำลังจะโดนชน นะคะ
   แต่เป็นสำนวน แปลว่า ฉันกำลังจะเข้านอน
6. I’m going to hit the sack  ( ไอม – โก’อิง – ทู – ฮิท – เดอะ – แซคฺ )
   ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่า ฉันกำลังจะไปตีกระสอบ นะคะ
   แต่เป็นสำนวน แปลว่า ฉันกำลังจะเข้านอน
7. I think I will say goodnight now ( ไอ – ธิงคฺ – ไอ – วิล – เซ – กูดไนทฺ – เนา )
   ฉันคิดว่าฉันต้องไปนอนแล้วละ 
8. I’m going to hit the hay ( ไอม – โก’อิง – ทู – ฮิท – เดอะ – เฮ )
   ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่า ฉันกำลังจะไปตีหญ้าแห้ง นะคะ
   แต่เป็นสำนวน แปลว่า ฉันกำลังจะเข้านอน

Leave a Comment