fbpx

จำนวนนักเรียน

1/ คน

 • 12 ชั่วโมง 12,900 บาท
 • 24 ชั่วโมง 23,400 บาท
 • 40 ชั่วโมง 37,000 บาท
 • 60 ชั่วโมง 52,500 บาท

จำนวนนักเรียน

2/ คน *ราคาต่อคน

 • 12 ชั่วโมง 10,800 บาท
 • 24 ชั่วโมง 20,400 บาท
 • 40 ชั่วโมง 32,000 บาท
 • 60 ชั่วโมง 45,000 บาท

จำนวนนักเรียน

3/ คน *ราคาต่อคน

 • 12 ชั่วโมง 9,900 บาท
 • 24 ชั่วโมง 16,000 บาท
 • 40 ชั่วโมง 29,000 บาท
 • 60 ชั่วโมง 40,500 บาท

จำนวนนักเรียน

4/ คน *ราคาต่อคน

 • 12 ชั่วโมง 9,000 บาท
 • 24 ชั่วโมง 14,900 บาท
 • 40 ชั่วโมง 25,900 บาท
 • 60 ชั่วโมง 36,000 บาท

จำนวนนักเรียน

5/ คน *ราคาต่อคน

 • 12 ชั่วโมง 8,400 บาท
 • 24 ชั่วโมง 14,000 บาท
 • 40 ชั่วโมง 21,800 บาท
 • 60 ชั่วโมง 32,000 บาท

จำนวนนักเรียน

6/ คนขึ้นไป

 • ติดต่อเราเพื่อขอราคาพิเศษ