คำว่า สวย นอกจากคำว่า สวยงาม หรือ Beautiful แล้วมีคำไหนใช้แทนได้บ้างนะ

  1. Attractive  มีสเน่ห์ สวยแบบน่ามองเดะตา เป็นที่น่าสนใจน่าดึงดูด คำนี้เราจะใช้กับผู้หญิงและผู้ชาย หรือ ใช้กับสิ่งของ ความคิด หรือราคา ที่น่าสนใจ น่าดึงดูด ยกตัวอย่างเช่น  1. When you a wear white dress, you look so attractive. เวลาที่คุณใส่ชุดสีขาว คุณดูมีเสน่ห์มากๆ 2. I wish girls found me as attractive as they find Tom. ผมหวังว่าพวกผู้หญิงจะเห็นผมมีเสน่ห์น่าดึงดูดเหมือนกับที่พวกเขารู้สึกกับทอม 3. The idea is very อ่านเพิ่มเติม