ไปสาย ไปช้า จะพูดไงดีละเนี่ย

แย่ละ สายแล้ว  จะบอกเพื่อนว่าไปสายเพราะอะไร ใช้ประโยคอะไรได้บ้างนะ    Sorry for keeping you waiting. ( ซอรี่-ฟอร์-คี’พิง-ยู-เวท’ทิง ) ฉันขอโทษนะแกที่ต้องให้รอนะ   I overslept.( ไอ-โอเวอะสเล็บ  ) ฉันนอนเพลินไปหน่อยอะ   My alarm didn’t go off. ( มาย-อะลาร์ม-ดิค’เดินทฺ-โก-ออฟ) ฉันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกวะแก   I had to wait for ages for a bus/taxi/train.( ไอ-แฮด-ทู-เวท-ฟอร์-เอจ-ฟอร์-อะ-บัส/แทคซี่/เทรน) ฉันรอรถเมล์/แทคซี่/รถไฟ นานมากเลยอะ   The bus/train was อ่านเพิ่มเติม

ขอโทษ , ภาษาอังกฤษ Meme Cover - Sorry-01

ใช้คำว่า “ขอโทษ” หรือ Sorry ในภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ดู Cool !!!

พวกเราคงไม่อยากจะมีโอกาสใช้คำว่า ” ขอโทษ ” กันสักเท่าไรหรอกเนอะจริงไหม แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาละ นอกจากคำว่า ” Sorry ” แล้ว จะมีคำไหนใช้แสดงความเสียใจ และ ขอโทษได้อีกบ้างนะ 1.  Apologize (อะ-โพ-โล-จายซ์)  โดยทั่วไปคำนี้จะใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการเพื่อแสดงความเสียใจเพราะขาดความรับผิดชอบหรือทำให้เกิดความไม่สะดวก ยกตัวอย่างเช่น –  “The company apologizes for the mistake and promises that it won’t happen again.” “บริษัทฯต้องขอโทษสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก” คำนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับ “I’m sorry” ที่อยู่ในประโยคเดียวกันได้อีกด้วย เมื่อคำนี้ใช้ร่วมกับ “I’m sorry” จะเป็นการแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจ ยกตัวอย่างเช่น –  “I want อ่านเพิ่มเติม