081-667-2292

CALL US

คำว่า ” เกือบจะ ” นอกจาก Almost ใช้คำไหนได้อีก

คำว่า ” เกือบจะ ” นอกจาก Almost ใช้คำไหนได้อีก
 \  Conversation / Idiom ( บทสนทนาใช้ในชีวิตประจำวันและสำนวณ)  \  Vocabulary ( คำศัพท์ )  \  คำว่า ” เกือบจะ ” นอกจาก Almost ใช้คำไหนได้อีก

คำว่า ” เกือบจะ ” นอกจาก Almost ใช้คำไหนได้อีก

Almost  (แอล’ โมสทฺ ) adv.  แปลว่า เกือบ,จวนจะ,จวนเจียน,จวน,แทบจะ,เกือบถึง 

แต่ถ้าเราไม่อยากใช้คำว่า Almost ในประโยคละ มันจะมีคำไหนใช้แทนได้บ้างนะ

 

คำที่สามารถใช้แทนคำว่า Almost ได้มีดังนี้ 

 • Practically     (แพรค’ทิเคิลลี) adv.

  ตัวอย่างการใช้ : I talk to him practically every day.
                             (ไอ-ทอล์ค-ทู-ฮิม-แพรค’ทิเคิลลี-เอฟว’รี-เดย์ )

                           ฉันคุยกับเขาแทบจะทุกวัน

 

 • Nearly     (เนียร์’ลี) adv.

  ตัวอย่างการใช้: I see her nearly every day.
                            (ไอ-ซี-เฮอ-เนียร์’ลี-เอฟว’รี-เดย์ )

                          ฉันเจอเธอเกือบทุกวัน

 

 • Virtually    (เวอ’ชวล’ลี) adv.

  ตัวอย่างการใช้: I remember virtually everything he said.
                            (ไอ-รีเมม’เบอะ-เวอ’ชวล’ลี-เอฟว’รี’ทิง-ฮี-เซด )

                          ฉันจำได้เกือบทุกอย่างที่เขาพูด

 

 • Relatively    (เรล’ละทิฟวลี) adv.

  ตัวอย่างการใช้: The car’s price is relatively high.
                             (เดอะ-คาร์-ไพรซฺ-อีส-เรล’ละทิฟวลี-ไฮ)

                          ราคารถค่อนข้างจะสูงนะ

 

 • About to     (อะเบาทฺ’-ทู) slang.

  ตัวอย่างการใช้:I was about to leave when it began to rain.
                             (ไอ-วอช-อะเบาทฺ’-ทู-ลีฟว-เวน-อิท-บิแกน-ทู-เรน)

                         ตอนที่ฝนกำลังมาฉันเกือบที่จะออกไปแล้ว

 

 • Close to   (โคลส-ทู) idiom.

  ตัวอย่างการใช้:They spent close to half a million dollars on the project.
                             (เธ-สเพนทฺ-โคลส-ทู-ฮาล์ฟ-ทู-อะ-มิล’เยิน-ดอลลาร์-ออน-เดอะ-พรอจ’เจคทฺ)

                           พวกเขาใช้เงินเกือบครึ่งล้านดอลลาร์กับโปรเจคนี้

 

 • Kind of (ไคดฺ-ออฟ) idiom.

  ตัวอย่างการใช้:Shall we go to the mall? Yeah, why not, it’s kind of hot.
                             (แชล-วี-โก-ทู-ฮาล์ฟ-ทู-เดอะ-มอล-เย-วาย-นอต-อิทซฺ-ไคดฺ-ออฟ-ฮอท)

                          พวกเราไปห้างกันไหม ? ดีเลย,ไปสิ ทำไมจะไม่ไปละ วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างร้อนนะ

Related Posts

 • ฝนตก ในภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้าง

  คำว่า ฝน ในภาษาอังกฤษนั้น คือ Rain (เรน) แล้วฝนตกเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง 1. It’s drizzling (อิทซฺ-ดริสสลิง) ตัวอย่างประโยคA : How is it outside ? is it rain ? (เฮา-อิซ-อิท-เอาทฺ’ไซดฺ-อิซ-อิท-เรน)ข้างนอกเป็นยังไงมั้ง ฝนตกไหมB : It’s drizzling(อิทซฺ-ดริสสลิง)ฝนตกปรอยๆ นะ 2. It’s raining (อิทซฺ-เรนนิ่ง)ตัวอย่างประโยคA : Is it still raining out?   (อิซ-อิท-สทิล-เรนนิ่ง-เอาทฺ)ข้างนอกฝนยังตกอยู่ปะ?B : It’s raining (อิทซฺ-เรนนิ่ง)ฝนมันกำลังตกอยู่นะ 3. It’s pouring (อิทซฺ-พอริง)ตัวอย่างประโยคA : What’s the weather like?  (วอทซฺ-เธอะ-เวธ’เธอะ-ไลคฺ)สภาพอากาศเป็นไงบ้าง?B : It’s pouring (อิทซฺ-พอริง)ฝนมันตกหนักมาก  อ่านเพิ่มเติม

 • SEE, LOOK, WATCH ต่างกันอย่างไร

  ความหมายของคำว่า SEE ( ซี ),LOOK ( ลุค )และ WATCH ( วอทชฺ ) คือ เห็น,ดู,ชม แต่ว่าการใช้งานนั้นแตกต่างกัน วิธีการใช้ แตกต่างกันดังนี้ 1. SEE ( ซี ) : แปลว่า มองเห็น ดู เราจะใช้ เวลาที่เราเห็นบางคน หรือ บางอย่างด้วยตาของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็น หรือ มอง  ยกตัวอย่างประโยค Janet sees the sun coming in through the window and knows it is morning. [เจเน็ต สังเกตเห็นแสงอาทิตย์ด้วยตาของเธอ ](เจเน็ต ซี เธอะ ซัน คัม’มิง อิน ธรู เธอะ อ่านเพิ่มเติม

 • 5 วิธีบอก รอก่อน ในภาษาอังกฤษ

  เคยไหม อยากบอกเพื่อน/แฟน ต่างชาติ ว่า รอก่อนนะ แต่ไม่รู้จะบอกยังไงดี นอกจากคำว่า Wait ( เวท ) ที่แปลว่า ” รอ “ แล้ว ยังมีวิธี ที่ยังสามารถสื่อความหมายเดียวกันได้นะ ยกตัวอย่างเช่น 5 วิธีนี้เลย 1. Hold on a minute ( โฮลดฺ – ออน – อา – มิน’นิน )    รอเดี๋ยวนะ / ถือสายรอสักครู่นะ 2. Hang on a minute ( แฮง – ออน – อา – มิน’นิน )    ช้าก่อน อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *