ความหมายของคำว่า SEE ( ซี ),LOOK ( ลุค )และ WATCH ( วอทชฺ ) คือ เห็น,ดู,ชม แต่ว่าการใช้งานนั้นแตกต่างกัน
วิธีการใช้ แตกต่างกันดังนี้
1. SEE ( ซี ) : แปลว่า มองเห็น ดู 
เราจะใช้ เวลาที่เราเห็นบางคน หรือ บางอย่างด้วยตาของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็น หรือ มอง 

ยกตัวอย่างประโยค
Janet sees the sun coming in through the window and knows it is morning. [เจเน็ต สังเกตเห็นแสงอาทิตย์ด้วยตาของเธอ ]

(เจเน็ต ซี เธอะ ซัน คัม’มิง อิน ธรู เธอะ วิน’โด แอนดฺ โนส์ อิท อิซ มอร์’นิง)
เจเน็ตเห็นดวงอาทิตย์เข้ามาทางหน้าต่างและรู้ว่ามันเป็นตอนเช้า

2. LOOK ( ลุค ) : แปลว่า มอง ดู 
เราจะใช้ เวลาที่ เรามองบางสิ่งบางอย่าง อย่างตั้งใจ, มุ่งมั่น, เจตนา โดยส่วนมากจะใช้ควบคู่กับ at : Look+at+Object
ยกตัวอย่างประโยค
Janet looks towards the window because she wants to know if it is morning yet. [เจเน็ตมุ่งความสนใจของเธอไปที่หน้าต่าง]
(เจเน็ต ลุค โท’เอิร์ดซ เธอะ วิน’โด บิคอซ’ ชี วอนทฺ ทู โน อิฟ อิท อิซ มอร์’นิง เยท)
เจเน็ตมองไปที่หน้าต่างเพราะเธออยากรู้ว่ามันเป็นตอนเช้าหรือยัง

3. WATCH ( วอทชฺ ) : แปลว่า เฝ้า ดู ชม
เราจะใช้ เวลาที่ เราดู (บางคนหรือบางอย่าง) เป็นระยะเวลานานและสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยกตัวอย่างประโยค
Janet watches the sun come up in the morning. [
เจเน็ตให้ความสนใจกับช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้น]
(เจเน็ต วอทชฺ เธอะ ซัน คัม อัพ อิน เธอะ มอร์’นิง)
เจเน็ตเฝ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

Leave a Comment